วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2554

เที่ยวราชบุรี

ถ้ำจอมพล อยู่ในอำเภอจอมบึง เดิมมีชื่อว่า ถ้ำมุจลินทร์ อยู่ในเขากลางเมือง ซึ่งมีความสูง 191 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาส และทรงโปรดปรานความงามของถ้ำนี้ จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า ถ้ำจอมพล ภายในถ้ำมี หินงอกหินย้อย ที่มีความงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดกลาง บริเวณหน้าถ้ำจอมพลเป็นสวนรุกขชาติ ถ้ำจอมพลเป็นสวนพันธุ์ไม้ที่เหมาะสม เหมาะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ถ้ำจอมพล